Barilem Logo Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi
1 2 3

BARİLEM 24 Eylül 1992 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin dönemin Başhekimi Dr. Halil Toplamaoğlu’nun 14258 sayılı bir yazısı ile kuruldu. Başkanlığına Dr. M. Emin CEYLAN, yürütme kurulu üyeliklerine ise Dr. M. Emin CEYLAN’ın yanı sıra, Dr. Şahap ERKOÇ, Dr. Timuçin ORAL, Dr. Betül YALÇINER, Dr. Armağan Yücel SAMANCI, Dr. Peykan GÖKALP ve Dr. Kültekin ÖGEL atanmışlardı.

BARİLEM ilk toplantılarından itibaren hastane içinde araştırmaya dönük olarak bir hasta kayıt sistemi kurmaya çaba gösterdi. Yatan her hastanın taburculuğu sırasında doldurulan bir formdaki bilgiler bilgisayara aktarılarak yatan her hastayı kayıt altına almaya çalıştı.

Bunun yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile yakın ilişkiler kurarak, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden sonra Türkiye’deki İkinci bölgesel ofisi (regional office) olmayı sağladı. Bu bağlamda birinci basamak sağlık hizmeti yürüten sağlık ocaklarında hekimlerin ruh sağlığı hizmetleri ve özellikle depresyon konusunda eğitimini sağladı.

Şizofreni ve diğer psikiyatrik bozukluklar konusunda hasta ailelerinin eğitimini sağlamak amacıyla çok sayıda kitapçık bastırdı ve bunların ilk elden hasta ailelerine ulaşmasını katkıda bulundu.

Bu dönemde kendi görevlerinin bir parçası olarak ileri eğitim amaçlı çok sayıda kurs düzenledi, bu kurslara hastane doktorlarının yanı sıra, farklı fakültelerin asistanları ve zaman zaman da halktan kişiler katıldı, böylece bilimsel eğitim bazen kitlesel bir eğitime dönüştü.

Daha sonraki yıllarda BARİLEM, Dr. Musa TOSUN’un Başhekim olmasıyla çalışmalarına hız verdi ve kendi olanaklarıyla hastane kütüphanesini düzenledi. Bilimsel altyapının kurulmasının bir parçası olarak PROQUEST veri tabanına hastanenin aboneliğini sağladı, böylece hastanedeki ve BARİLEM bünyesindeki birçok araştırmanın altyapısının oluşmasına katkıda bulundu.

Bu arada her ayın son cumaları kesintisiz biçimde kurslar düzenledi, farklı eğitim ve araştırma grupları kurarak uzmanlık öğrencilerinin araştırmaya dönük eğitimini sağladı, başta şizofreni olmak üzere duygudurum ve diğer bozukluklarla ilgili alanlarda çok sayıda proje üretti, projeleri tamamladı.

Dr. Medaim YANIK’ın hastane başhekimi olması ve ilk elden BARİLEM’e destek vermesiyle yürütülen projeler bir kat daha hızlandı. Dr. Erhan KURT’un Başhekimliği döneminde eğitime ve BARİLEM’e verilen destek daha da artarak sürdü. 07.10.2011 tarihinde Dr. M. Emin CEYLAN 19 yıl sürdürdüğü BARİLEM Başkanlığını Dr. Cüneyt EVREN’e devretti.

BARİLEM, çevrimiçi eğitim toplantıları ile COVID-19 Pandemisi sürecinde de hastanenin bilimsel platformda vitrini olmaya devam etti. 2023 yılı itibarıyle Dr. Özge ŞAHMELİKOĞLU ONUR başkanlığında yeniden yüz yüze platformda BARİLEM toplantıları etkin hale getirildi.Dr. M. Emin Ceylan’ın BARİLEM Üyelerine Veda Mesajı

Değerli Meslektaşlarım, Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım

1992 yılından bu yana kurucu başkanlığını yaptığım hastanemizin araştırma ve ileri eğitim merkezi BARİLEM’in başkanlığından kısa bir süre sonra gerçekleşecek emekliliğim nedeniyle ayrılmış bulunuyorum.

BARİLEM’in başkanlığını bundan sonra araştırma ve eğitim konusundaki yüksek niteliği, psikiyatri dünyasındaki bilimsel saygınlığı yakından bilinen arkadaşımız Dr. Cüneyt Evren yapacaktır; kendisinden BARİLEM’de de aynı başarıyı bekliyor, yeni görevinin hastanemiz için hayırlı olmasını diliyorum
.
Yirmi yıla yaklaşan tarihiyle BARİLEM bir eğitim hastanesindeki ilk deneyimdir ve önemli bir işlevi yerine getirmiştir, öyle sanıyorum ki getirmeye de devam edecektir. Bu süre içinde aktif bir çalışma göstererek BARİLEM’i adeta sırtında taşıyan genel sekreterimiz sevgili Çağatay Karşıdağ’a özel olarak teşekkür etmek istiyorum, hepimizden çok o emek verdi, sağ olsun.

BARİLEM gruplarını yıllarca koordine eden, bu gruplarda asistan arkadaşlarımıza eğitim veren, araştırma yaptıran en başta Dr. Solmaz Türkcan ve Dr. Can Ger (şizofreni grubu), Dr. Murat Erkıran (istatistik ile sinema ve psikiyatri grupları), Dr. Ejder Yıldırım (evrimsel psikiyatri ve anksiyete grupları), Dr. Ahmet Türkcan (geropsikiyatri grubu), Dr. Meltem Sevim Efe (psikofarmakoloji grubu), Dr. Çağatay Karşıdağ(KLP grubu), Dr. Ayla Yazıcı(psikanaliz grubu), Dr. Fatih öncü (adli psikiyatri grubu) Dr. Kürşat Altınbaş(bipolar ve genetik grubu) Dr. Hazel Işık (kültürel psikiyatri grubu), Dr. Ürün Özer (felsefe ve psikiyatri grubu), Dr. Sinan Gülöksüz(elektrofizyoloji grubu) olmak üzere grup koordinatörü arkadaşlarımızın tümüne içtenlikle teşekkür etmek istiyorum; hastanenin onca yükü üstlerindeyken eğitim ve araştırma için fedakarca ek bir çaba gösterdiler, kendilerini şükranla anacağım.

Dr. Can Ger’e bir teşekkür borcum daha bulunuyor. BARİLEM’in dergisi RCHP’yi yıllarca neredeyse tek başına taşıyan odur, kendisine bir teşekkürden çok daha fazla borcum olduğunu biliyorum.

Son olarak BARİLEM’in kuruluşunu sağlamış bulunan 1992 yılındaki başhekimimiz sayın Halil Toplamaoğlu ile BARİLEM’in kaynaklarını eskisiyle karşılaştırılamayacak derecede arttırmış bulunan ve araştırmayla eğitime özel bir önem veren bugünkü başhekimimiz sayın Erhan Kurt’a ayrıca teşekkür etmek isterim.

BARİLEM’in kendini büyüterek yaşayacağına olan inancımı koruyarak bu vesileyle bütün arkadaşlarıma başarılar dilerim.
7 / 10 / 2011

Dr. M. Emin Ceylan

Copyright © 2013 Barilem.Org
Tüm hakları saklıdır ve izin alınmadan kullanılması yasaktır.
Barilem.org hekimler için Abdi İbrahim'in koşulsuz eğitim desteği ile sunulmaktadır.
Tüm sorularınız için e-mail adresimiz :